Welcome to your Biology Test 01

1. හිස්කබලේ මුලු අස්ථි සංඛ්‍යාව වන්නේ,

2. කපාලයට අයත් අස්ථි සංඛ්‍යාව වන්නේ,

3. හිස්කබලේ චලනය කල හැකි එකම අස්ථිය වන්නේ,

4. අස්ථි යුගලයක් නොපවතින්නේ,

5. A,B,C,D,E,F නම් කරන්න.

6. පහත රූපයේ දැක්වෙන ප්‍රසර නිවැරැදි ව නම් කරන්න.

7. හිස් කබලේ චලනය කල හැකි එකම අස්ථිය නම් කරන්න